The Lighthouse Creatives

The Lighthouse

Några av våra uppdragsgivare.

 

Vi levererar alltid 100% engagemang, nyfikenhet, idérikedom och farligt tänkande för att ert företag ska visa sig i alla sin prakt. Och det är just därför vi valt att jobba med video som medie då video berättar historier på ett sätt som inget annat medie kan.

Vi strävar alltid efter att våra kunder ska känna sig trygga med att jobba tillsammans med oss. Ljuset som träffar våra kameror berättar er historia och sprider ert budskap så att era kunder förstår vad ni handlar om. Oavsett om ni vill marknadsföra era tjänster, produkter eller om ni vill kommunicera ut ett budskap, så gäller det att nå fram till mottagaren. Det är då vår expertis kommer till användning.

Hur kan vi stå er till tjänst?

Namnet “The Lighthouse Creatives” kändes direkt självklart. Lighthouse eller fyr på svenska, har många underliggande meningar som passar bra in på oss. Fyren står alltid stadigt på klippans kant. I stormigt eller lugnt vatten, står den där för att guida och vägleda. För oss representerar fyren trygghet. Den är en guide att alltid lita på och ljuset som fyren sprider berättar vart vi ska för att nå vårt mål.